Ta styringen i ditt eget liv, slik at du ikke blir utbrent!

photo-1523875194681-bedd468c58bf

Nå har høsten kommet og vi kan nærmest kjenne at det begynner å stramme seg inn rundt oss. Når jeg sier stramme inn, så tenker jeg på at oppgavene vi skal løse står i kø, spesielt rundt de som er i arbeidslivet. Det kan for mange virke overveldende, hvordan takle alle arbeidsoppgaver som blir pålagt deg på jobb? Og på hjemmebane? Kanskje har du familie og barn, kanskje skal du strekke til både her og der. Det kan faktisk bli veldig mye, kanskje for mye mange ganger. 

Hvordan skal du finne tid og hvordan skal du spare på kreftene, slik at du ikke sliter deg ut. 

Når du har mange oppgaver og en travel hverdag, så er det tiden som er nøkkelen.

Hvordan forvalter du tiden din?

Det er fort gjort å la seg distrahere av for eksempel facebook, Snapshat, Instagram eller andre sosiale medier slik at tiden bare går uten at du får gjort noe produktivt. Det er fort gjort å bli ukonsentrert. Det er fort gjort å finne på andre ting enn det du egentlig skal gjøre. Det kalles med et fint ord å prokastinere.

Å prokastinere fra store norske leksikon

Alle utsetter av og til ting som skal gjøres, men prokrastinering kjennetegnes ved at utsettelsene skjer for ofte og er til ulempe for personen. Personen er ofte klar over dette selv, med anger som resultat. Stress oppstår ofte fordi man får mindre tid til å gjøre det som var planlagt. I det lange løp har prokrastinering negative konsekvenser for prestasjon, velvære og helse.

Prokrastinering skilles fra begrunnet utsettelse og omprioritering, da slike former for utsettelse gjerne er fornuftige. Prokrastinering er en ufornuftig eller «irrasjonell» form for utsettelse.

Prokrastinering kan angå planlegging og beslutninger, handlinger, og/eller det å bli ferdig som planlagt.

https://snl.no/prokrastinering


Planlegg tiden din og følg det!

Planlegging og systematikk er også nøkkelord. Du har en viss tid, og for å gjøre alle oppgaver som du skal gjøre uten å slite deg ut, trenger du å systematisere oppgavene og planlegge de slik at du faktisk ikke brenner deg ut. Jeg har funnet ut at når jeg har en ordentlig plan og følger denne planen, så kan jeg også hvile i det, for da vet jeg at oppgavene kommer til å bli gjort. Jeg slipper stresset. 

Se på oppgavene med lyst!

Planlegging av alle oppgavene er viktig, men likeviktig er det å se på de oppgavene du skal gjøre med lyst. Ikke se på de som må-ting. 

Ordenes energi

Ordene MÅ, VIL, LYST, BURDE, SKULLE, alle disse ordene har forskjellig energi. Bare smak på ordet . Hvilken energi kjenner du da, hvilke følelser kommer opp i kroppen din, i hodet ditt?

Hvis du så kjenner på ordet LYST TIL, hva slgs følelser og tanker får du da? Og hvordan er energien du knytter opp til det ordet? 

Gjør samme øvelse med ordene VIL, BURDE og SKULLE GJORT. 

For meg har ordet VIL en mye mer positiv energi enn ordene BURDE og SKULLE GJORT. 

Endre mindsettet

Endre tenkemåten din med ordene. Tenk heller og si til deg selv at "Ja, dette har jeg lyst til", eller "Ja, dette vil jeg" enn å si til deg selv at "Huff, dette må jeg", "Dette burde jeg gjort", "Jeg skulle jo gjort dette nå". 

Kjenner du det? Kjenner du forskjell på energien i ordene?

Nyt reisen din!

Vi er alle underveis i livet, vi har alle en reise, en jobb-reise, en privatlivsreise, en være for seg selv- reise og kanskje enda flere reiser. Det er alle disse reisene mot et mål som er selve livet. Så hvorfor ikke nyte denne reisen? Og det dukker stadig opp nye reiser, nye oppgaver, hvorfor ikke glede seg og være takknemlig for alle disse oppgavereisene? 

Det blir liksom feil å tenke at "Bare jeg gjør det bra på skolen, bare jeg får den kjempejobben, bare jeg får firmaet mitt opp å gå, så skal livet bli superbra". Det er reisen hvor du går på skolen, hvor du jobber på den jobben eller driver det firmaet som er selve livet. Du gjør det ikke for at du skal leve etterpå, du lever når du gjør det. 

Vær tilstede her og nå!

Det handler om å være tilstede her og nå, leve livet her og nå, se hva som skjer i øyeblikket, både med deg selv og andre. Hvordan du har det i dette øyeblikket? 

Jeg har det fint i dette øyeblikket, for jeg elsker å skrive. Så når jeg skriver har jeg det fint, jeg lever. Tankene bare kommer og ordene bare faller ned på skjermen etterhvert som fingrene leker seg over tastaturet. Det er reisen, nytelsen av å skape en ny bloggartikkel som du kan sitte her og lese. 

Det er viktig å tenke at alt det du gjør på en eller annen måte tjener deg. Det du gjør hver eneste dag er livet ditt, og det kan du se på som en berikelse i stedet for en "å, må jeg det også"- tanke. Hver heller takknemlig for alle de oppgavene som du får.

Ditt valg!

Når du får en oppgave, så er det ditt valg om du vil ta den eller ikke. Det er du som kjenner best på deg selv om den oppgaven blir for mye for deg, eller om du vil gå inn for den med hele deg. Det handler om hva som tjener deg best, slik at du ikke blir utbrent, negativt stresset og mister interesse.

Det er du som er sjefen i ditt liv, derfor er det viktig at det er du som tar styringen. 


Forfatter av innlegget:
Eli Irene Brager (1)
Eli Irene Brager
Gestaltterapeut MNGF

Hei, det er jeg som har skrevet dette innlegget. Jeg er Gestaltterapeut og liker å hjelpe mennesker som trenger å snakke med en terapeut om sine utfordringer. Du som har lest dette og som tenker at du kanskje kunne trenge å snakke med noen, er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Du kan kontakte meg på post@bragerterapi.no .

For å finne ut litt mer om hva Gestaltterapi er, kan du lese mer her. Du kan også gå inn på Norsk Gestaltterapeutisk forening.

Vil du gå i terapi hos meg? Da kan du gjøre en onlinebooking ved å følge denne lenka: https://system.easypractice.net/book/eli-irene-brager

Du kan også kontakte meg på post@bragerterapi.no eller ringe meg på 91571372

Jeg holder også kurs og workshopps i både fotografering og fotografering i et gestaltterapeutisk perspektiv. Gå til produkter og se hva som står på trappene nå. 


 


Ny podcast om livet her og nå, gestaltterapi og fotografering
Å fotografere i et mindfullt og takknemlig perspektiv

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!