Eli_portrett

Hei, jeg heter Eli og jeg driver Brager terapi og foto

For øyeblikket tar jeg ikke i mot klienter i gestaltterapi. Dette fordi jeg driver medlemsportalen Se utover, hvor jeg har fokus på Mindful fotografering og hvordan det kan hjelpe deg til å redusere blant annet negativt stress som tankekjør, engstelse og uro. I tillegg skriver jeg artikler om dette på Livsgledebloggen og My photographic moments. Jeg driver også podcasten Livsglede.

Her er litt om hvorfor jeg ble terapeut

Jeg ble Gestaltterapeut fordi jeg selv har stått i vanskelige ting i livet og nå ønsker jeg å hjelpe deg, slik at du kommer deg igjennom de tingene som du står i.

Mitt kontor er digitalt, så du kan bo hvor som helst for å gå i terapi hos meg. Det er den digitale plattformen Zoom som brukes i timene.

Under her finner du litt informasjon om hva gestaltterapi er. Du ser også at jeg tenker at foto er god terapi. 

I timene mine når vi driver samtaleterapi, er det gestaltterapi jeg bruker som metode.

Gestaltterapi

Å utøve Gestaltterapi er å bevisstgjøre mennesket til å bli bedre kjent med seg selv, slik at han/hun klarer å stå i det som er utfordrende. Rett og slett bli bedre rustet til å leve livet helt og fullt. Bli et helt menneske. Gestalt betyr helhet. Og helheten er mer enn summen av alle delene. Gestaltterapien er også opptatt av kontakten vi mennesker har med våre omgivelser og med hverandre. Jeg som gestaltterapeut er opptatt av å bygge god relasjon til deg som klient. 

Som gestalt terapeut er jeg der for deg gjennom din prosess. Jeg bistår og hjelper og støtter deg med det du kommer med inn i terapirommet, om det er individuell terapi, gruppeterapi eller om du deltar på noen av mine kurs og workshops.

Du kan lese mer om Gestaltterapi på sidene til Norsk Gestaltterapeutforening.

Å praktisere foto som terapi

Når du fotograferer ser du utover, du blir oppmerksom på ting rundt deg. Da kommer du ut av din indre tankeverden, og du kan få en pause fra tankespinn, angst, uro, depresjon og nedstemthet. Å bruke foto som terapi kunne også hete oppmerksom fotografering, fordi du trener opp oppmerksomheten din, konsentrasjonen din og mestringsfølelsen. Det igjen kan gi deg økt selvtillit. Derfor kan foto være et verktøy som hjelper deg til økt mestringsfølelse og livsglede. 

Gestaltterapi + foto = sant

Ja, det er ikke tull. Gestaltterapien er her og nå rettet. Den spør hva kjenner du på nå? Hva kjente du på og hva kjenner du nå. Den retter seg mot hva du tenker og hva du føler. Den trener deg opp til at du skal bli bedre kjent med deg selv. Foto er her og nå rettet det også, akkurat som i gestaltterapien kjenner du på en impuls, en følelse, en tanke som gjør at du får lyst til å fotografere det du ser. Eller motsatt at du ser noe som speiler de følelsene og tankene som du går og kjenner på inne i deg. I og med at både gestaltterapien og å praktisere foto gjør noe med deg i øyeblikket, så henger de så godt sammen.