De seks grunnleggende bevegelsene

barefoot-gb1642cabb_1920

De seks grunnleggende bevegelsene

Ruella Frank(Gestaltterapeut) Har kommet frem til at vi mennesker har seks grunnleggende bevegelser. Først er det å være nær noe, lene seg på noen, slik som en baby lener seg mot sine foreldre, søker tilflukt hos foreldrene. Så er det å dytte i fra, prøve å reise seg opp. Den neste er å nå, strekke seg etter noe som babyen blir nysgjerrig på. Så tar babyen tingen, det er å gripe. Og babyen trekker tingen til seg. Når tingen er undersøkt nok, slipper babyen tingen, og dette er å gi slipp, løsne grepet. 

Bildet er tatt av Pexels Pixabay.

Vi fortsetter babyens bevegelser hele livet

Disse seks grunnleggende bevegelsene kan vi overføre til den voksne verden. For det er jo dette vi holder på med hele tiden. Vi kan gi oss hen til noe, det kan være en kjæreste, en hobby, jobb og karriere, barn og sikkert mye mer. Det kan bare være en oppgave som du skal løse. Så dytter vi i fra når vi er ferdig med å gi oss hen. Og vi prøver i dette dyttet å nå noe annet, det kan være en ny oppgave vi skal løse, noe nytt vi skal foreta oss. Når vi gjør dette nye, da griper vi den oppgaven, og så trekker vi den til oss og undersøker den, når vi er ferdige så gir vi slipp på oppgaven og fortsetter videre. 

Gi oss hen, dytte fra, strekke seg etter, gripe, trekke til seg og gi slipp. I mitt hode får jeg tanker om at det er dette vi gjør i hverdagene våre alle sammen. Vi sover, vi står opp, vi går på jobb, vi får arbeidsoppgaver, vi gjør jobben og vi gir slipp på den når vi går hjem igjen.

Alt du gjør i livet, alle bevegelsene dine har et utspring i disse seks grunnbevegelsene. Voksne har bare utviklet de litt lenger enn babyen. Det skjer hele tiden i en naturlig utvikling. Og vi kommer til å holde på med de samme bevegelsene helt til vi dør. 

Bevegelse i terapirommet

Når vi er i terapirommet, da kan vi utforske disse bevegelsene, vi kan kjenne etter hvordan det er for oss å gjøre bevegelsene, prøve ut og teste oss selv. Har du en glidende overgang fra bevegelse til bevegelse, eller er det noen av bevegelsene det er vanskelig å gjøre. Hvis vi er i en terapigruppe, kan vi utforske bevegelsene sammen med andre. Vi kan undersøke hvordan vi ved enkle øvelser blir påvirket av en annen deltager eller av terapeuten. Vi kan for eksempel stå og holde på en ball, begge prøver å dytte på ballen, hvordan påvirker dette oss? Hvem dytter mest, hvordan er det å bli dyttet, hvordan er det å dytte. 

Kontakt

Under slike øvelser utforsker vi hvordan vi har det i kontakten med andre mennesker. Tør vi å gi oss hen? Tør vi å dytte? Tør vi å strekke oss? Tør vi å gripe ballen som den andre strekker ut til oss? Tør vi å gi slipp på ballen? Hvordan er det for den som skal gi slipp på ballen? Og hvordan er det for deg som griper ballen og trekker den til deg? Alle disse følelsene, spenningene og tankene som vi kan komme i kontakt med under slike øvelser, kan overføres til dagliglivet vårt ellers. Der både gir og tar vi. Vi dytter og vi strekker oss etter og vi gir oss hen. 

Kontakt

Du vil alltid være i kontakt med noe eller noen rundt deg som bekrefter deg som menneske. Det kan være ting du har rundt deg, eller det kan være andre mennesker som du møter. Selv når du sitter og prater med noen igjennom en skjerm, så får du bekreftelse på at du er til sammen med det mennesket som du prater med. For det er i kontakten med noe eller noen at vi blir til. 

Vi blir til i relasjon

Selvet vårt utvikler seg med de relasjonene som vi møter. Når babyen møter kjærligheten fra sine foreldre skjer det noe grunnleggende i utviklingen til barnet. Når vi voksne møter andre mennesker så skjer det noe grunnleggende hos oss også. Vi kjenner på en tilfredshet ved at vi er godtatt av andre mennesker. Hvis vi kjenner at vi ikke er godtatt, så skaper dette ubehag. 

Økt varhet og forståelse

Når vi gjør øvelser med bevegelser i terapirommet, blir vi klar over hvordan bevegelsene er i oss. Vi kan overføre dette til livet vi har utenfor terapirommet. Dermed kan vi lettere få en forståelse for hvordan våre reaksjoner og kontakt med det eller de som møter oss der ute i samfunnet er. Og når vi har økt varheten på oss selv, kan vi også klare å takle det som kan være vanskelig for oss. Fordi da kjenner vi oss selv bedre.


Forfatter av innlegget:
Eli Irene Brager (1)
Eli Irene Brager
Gestaltterapeut MNGF

Hei, det er jeg som har skrevet dette innlegget. Jeg er Gestaltterapeut og liker å hjelpe mennesker som trenger å snakke med en terapeut om sine utfordringer. Du som har lest dette og som tenker at du kanskje kunne trenge å snakke med noen, er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Du kan kontakte meg på post@bragerterapi.no .

For å finne ut litt mer om hva Gestaltterapi er, kan du lese mer her. Du kan også gå inn på Norsk Gestaltterapeutisk forening.

Vil du gå i terapi hos meg? Da kan du gjøre en onlinebooking ved å følge denne lenka: https://system.easypractice.net/book/eli-irene-brager

Du kan også kontakte meg på post@bragerterapi.no eller ringe meg på 91571372

Jeg driver også kurset«Bruk foto som terapi». Der du både lærer å fotografere på en mindful/oppmerksom måte og også lærer noen fotografiske grep.

Meld deg gjerne på gratiskurset foto som terapi/ mindful fotografering https://www.bragerterapi.no/page/178338-list-signup

Mine bilder finner du herhttps://www.instagram.com/elibrager/

Og her finner du også bilder, men også quotes og videoer hvor jeg snakker eller hvor jeg snakker med andre om gestaltterapi, foto eller foto som terapi.  https://www.instagram.com/brager_gestaltterapi/

Her finner du quotes som jeg samler på: https://no.pinterest.com/bragergestaltterapi/pins/

Å snu ulyst til lyst
Hvordan takle og redusere stress

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!