Mindful Fotografering, din veg til indre ro og mental styrke!

Dette kurset går over tre deler. 

Du vil få tilsendt en mail hver dag. 

Se utover

I første leksjon lærer du å rette blikket utover i stedet for innover på deg selv, du lærer å gå på oppdagelsesferd i det miljøet som du har rundt deg. Slik at du aktivt ser utover. Du får da en pause fra alle tanker og bekymringer.

Se innover

Hva kan du fotografere som speiler hvordan du har det på innsiden? Lys, mørke, mønstre, du får oppgaver hvor du kan øve deg på å finne motiver som reflekterer deg selv. Det blir lettere å sette ord/bilde på hvordan du har det. Du får en større varhet på det som skjer inni deg av tanker og følelser. Og når du blir klar over dette, jo mer kontroll kan du ta over det.

Økt tilstedeværelse

Gjennom de to foregående leksjonene har du erfart at du er tilstede både før fotoøyeblikket, i selve fotoøyeblikket og etterpå når du reflekterer over bildene du har tatt. Det at du selv bestemmer hva du vil fotografere, hvilke tanker og følelser du vil formidle, kan gi deg en økt mestringsfølelse og økt selvinnsikt og økt selvtillit.

When I have a camera in my hand, I know no fear.