Terapeutisk fotografering

Terapeutisk fotografering handler om å gjøre noe aktivt som kan støtte deg til å bli mer nysgjerrig på livet rundt deg, gjøre deg mer kreativ, utforskende, og se verden på nytt med et barnlig blikk. 

All fotografering handler om å se.

Og når du ser rundt deg på jakt etter motiver, da får du kontakt med din ytre sone, som igjen kan virke frigjørende og pausende fra tankene dine. 

Du kan rett og slett bruke kamera på mobilen din eller et annet kamera som et verktøy til støtte for deg selv der du er akkurat nå i dine følelser og tanker. 

Gjennom å fotografere kan du oppleve nysgjerrighet, å ha det gøy, være kreativ og utforskende. Gjøre noe lystbetont og opparbeide takknemlighet til livet, både ditt eget, andres og det miljøet du har rundt deg. 

Ved hjelp av øyet og kameraet forankrer du deg opp til her og nå. Til oppmerksomhet og mestring av øyeblikket. 

photo-1501770118606-b1d640526693

Instagram