Terapeutisk fotografering

Terapeutisk fotografering handler om å gjøre noe aktivt som kan støtte deg til å komme ut av for eksempel angst og depresjon. 

All fotografering handler om å se.

Og når du ser rundt deg på jakt etter motiver, da får du kontakt med din ytre sone, som igjen kan virke frigjørende og pausende fra nedbrytende tanker. 

Du kan rett og slett bruke kamera på mobilen din eller et annet kamera som et verktøy til støtte i din helende prosess. 

Ved hjelp av øyet og kameraet forankrer du deg opp til her og nå. Til oppmerksomhet og mestring av øyeblikket. 

photo-1501770118606-b1d640526693

Jeg tilbyr deg et gratis kurs i mindful fotografering

Meld meg på gratiskurset